SKOGLUNDS BYGG

Lösdriftstallar för häst,nöt och svin

Grundläggning sula och betongplatta

Väggar av isolerad armerade betongblock ut och invändigt

Tak med luftad nock och självdragsventilation.

Nedanstående lösdriftstall för häst med stalldel under produktionstiden

2007.